رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در کتاب مقدس مسیحیان، "مقدس بودن" یعنی چه؟ کلمۀ "مقدس" در زبان عبری، به معنی "جدا کردن چیز یا شخصی برای استفاده در امور مذهبی" است. در این معنی، اشیائی که در معبد بزرگ اورشلیم به‌کار می‌رفتند نیز "مقدس" بودند. ما ايماندارانِ به مسيح نیز باید "مقدس" باشیم، یعنی برای خدا "جداشده باشیم"، جدا از سيستم تاريک و گناه‌آلودِ حاکم بر این دنیا. آیا می‌کوشیم مطابق احکام خدا زندگی کنیم، یا ترجیح می‌دهیم همرنگ جماعت باشیم؟

بالای صفحه