رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

بسیاری از هم‌میهنان عزیز ما، در فقر و يا فشارهای اقتصادی زندگی می‌کنند. ایشان به‌خاطر وضعيت بد مالی خود، کمرشان خم گرديده است.

اما مسیح برای ايمانداران و پيروان خود که از لحاظ مالی فقيرند مژده‌ای دارد و این مژده این است: "خوشا به حال شما که فقيريد، زیرا پادشاهی خدا از آن شماست" (لوقا ۶:‏ ۲۰). برای يک شخص، به‌مراتب بهتر است که فقير و تهی‌دست باشد اما از پادشاهی خدا بهره‌مند گردد، تا آنکه ثروتمند باشد ولی از پادشاهی خدا بی‌نصيب شود.

بالای صفحه