رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

برای آنانی که از گناهکار بودن و گناه خود، پشیمان و اندوهگین‌اند، امیدی هست.

خدا پسر یگانۀ خود، عیسای مسیح را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما شود. او از این راه، رحمتِ وصف‌ناپذیر خود را به ما نشان داده است. کلام خدا می‌فرماید: "کیست خدایی همانند تو، که گناه را می‌آمرزد و از نافرمانیِ باقیماندۀ میراث خویش درمی‌گذرد؟ خشم خود را تا به ابد نگاه نمی‌دارد، زیرا از محبت کردن لذت می‌برد." (میکاه ۷: ۱۸).

بالای صفحه