پخش زنده

پولس رسول می‌فرماید: "هیچ‌کس را آزرده‌خاطر مسازید . . .، همان‌‌گونه که من نیز می‌کوشم تا همه را به هر نحو که می‌توانم خشنود سازم. زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می‌جویم، تا نجات یابند." (اول قرنتیان ۱۰: ۳۲-‏۳۳).

 امروز فرصت داریم که رفتار خود را با دیگران مورد موشکافی قرار دهیم. آیا با ديگران رفتاری سازنده داشته‌ايم؟ يا اينکه، فقط به فکر منافع خود بوده‌ايم و دل دیگران را شکسته‌ایم! در این صورت، باید رفتار خود را عوض کنيم و از پولس الگو بگیریم.

بالای صفحه