رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آن هنگام که ابرهای تیرۀ سختی‌ها و مشقات، آسمان زندگی‌تان را می‌پوشاند، از چه کسی کمک می‌طلبید؟

همۀ ما انسان‌ها به‌هنگام مشکلات، به‌دنبال کسی می‌گردیم که بتواند گره‌ای از مشکلات ما باز کند. یا در بدترین حالت، به انواع فریبها و دروغها متوسل می‌شویم! اما ببینید کلام خدا چه می‌فرماید: "خدا پناه و قوّت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهيم ترسید . . ." (مزمور ۴۶:‏ ۱ و ۲). اگر به مظهر خدا و نجات دهندۀ بشر، عيسی مسيح، ايمان داشته باشيم و در نام مسيح، با خدا رابطۀ شخصی داشته باشيم، در هر شرايطی خدا ياور و مددکار ما می باشد.

بالای صفحه