رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

اگر در زندگی دچار سختیها و رنجها هستیم، باید بدانیم که هیچ امری برای فرزندان خدا بدون اجازه و ارادۀ خدا اتفاق نمی‌افتد.

پس در سختیها، بکوشیم تا پی ببریم که خدا چه درسی برای ما دارد. خدا چنین وعده داده است: "من یهوه خدای تو هستم، که تو را به آنچه به سود توست تعلیم می‌دهم، و در طریقی که باید بروی هدایتت می‌کنم." (کتاب اشعیا ۴۸: ‏۱۷). پس، هرآنچه برای ما اتفاق می‌افتد، برای تعلیم و هدایت ما از سوی خداوند است.

بالای صفحه