رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در کتاب‌مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟

 طبق کتاب‌مقدس، برای ما ايماندارانِ به مسيح، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص يافتن به او". در عهد عتيق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می‌ساختند. ما مسیحیان فراخوانده شده‌ایم تا به خدا اختصاص بيابيم و از گناهان و شیوۀ گناه‌آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماييم. پس از خود بپرسيم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

بالای صفحه