رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

وقتی به عيسی مسیح خداوند و واقعيت مرگ او بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان ايمان آورديم، از گناه و مکافات آن نجات يافتيم و فرزندان خدا شديم.

 این موهبت، مسؤولیت‌هایی نيز به‌همراه دارد. پطرس رسول خطاب به ايماندارانِ به مسيح، چنین می‌فرماید: "چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد. بلکه همچون آن  قدّوس که شما را فرا خوانده است، شما نیز در همۀ رفتار خویش مقدّس باشید؛" (رسالۀ اول پطرس ۱: ۱۴ و ۱۵).

بالای صفحه