پخش زنده

بسیار حیرت‌انگیز است که عیسی مسیح برای پیروان خود معیارهایی قرار داده که با معیارهای این دنیا متفاوت هستند.

رسم دنیا این است که بکوشیم تا به هر قیمتی، به ثروت، شهرت و بزرگی برسیم، حتی به قیمت جان و مال دیگران! اما مسیح فرمود: "خوشا به حال فقیرانِ در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است." (انجیل متی ۵: ‏۳). مسیح می‌خواهد که ما پيوسته فروتن باشيم و خود را در مقابل خدا متواضع و کوچک و ناچيز ببينيم و در رابطه با ديگران هم در صورت نیاز، از حق خود بگذریم. حالا اگر به مسيح ايمان ‌آورده‌ايم و پيرو او هستيم، آيا چنين روحيه و رفتاری در برابر خدا و مردم داريم؟

بالای صفحه