رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کسانی که به مسیح ایمان دارند، باید در حال حاضر در این دنیا زندگی کنند، اما مهم این است که نباید متعلق به دنیا باشند و از اصول حاکم بر آن پیروی کنند.

 یوحنای رسول می‌فرماید: "ما می‌دانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است." (رسالۀ اول یوحنا ۵: ‏‌۱۹). ما "از خدا" هستیم، زیرا از او تولد تازه  یافته‌ایم و حياتی تازه داريم، حال آنکه دنیا در شیطان "لمیده است". چه حقیقت هولناکی!

بالای صفحه