رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در مورد طرز رفتار و گفتاری که يک ايماندارِ به مسيح بايستی با ديگران داشته باشد، "قانون طلايی مسيح" در متی ۷:  ۱۲ واضحاً راهنمای ما می باشد. "با ديگران همان‌طور رفتار کنيد که می‌خواهيد آنها با شما رفتار کنند. اين است خلاصۀ تورات و نوشته های انبيا."

حالا، دفعۀ ديگر که با همسر يا فرزند يا دوست و آشنای خود روبرو شديم، و يا حتی با شخص ناشناسی سروکار داشتيم، اين قانون طلايی مسيح را در عمل انجام دهيم!

بالای صفحه