پخش زنده

تا دوره‌ای نزدیک به طفولیت من، بیماریهای واگیردارِ مرگباری، نظیر وبا و طاعون، گاه کل یک شهر را خالی از سکنه می‌کرد.

اما خدا به مطيعان و ترسندگان خود وعده داده، می‌فرماید: "به‌یقین، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار . . . از طاعونی که در تاریکی راه می‌رود، بيم نخواهی داشت" (مزمور ۹۱: ‏۳ و ۶).

بالای صفحه