پخش زنده

چه زیبا فرموده پولس رسول که: "بیایید آن‌گونه رفتار کنیم که شایستۀ کسانی است که در روشناییِ روز به سر می‌برند. پس اوقات خود را در بزمها و میگساری و هرزگی و عیاشی و جدال و حسد سپری نکنیم، بلکه عیسی مسیحِ خداوند را در بر کنید و در پی ارضای امیال نـَفـْس خود مباشید." (رومیان ۱۳:‏ ۱۳-‏ ۱۴).

 به عنوان ايماندارانِ به مسيح و پيروان او، خوب است هر روز از خود بپرسیم که آیا در "روشنایی روز" به‌ سر می‌بریم یا امیال نفس ناپاک و سرکش خود را ارضاء می‌کنيم!

بالای صفحه