رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کتاب‌مقدس کتابی است بسیار واقع‌بین. در آن، مسیح به پیروان خود وعدۀ زندگی آسوده و بی‌دغدغه را نداده، بلکه فرموده که ایشان در اين جهان رنج و زحمت خواهند داشت.

اما پولس رسول به رازی دست یافته بود که تحمل این رنجها را برایش آسان می‌ساخت. می‌فرماید: "به عقيدۀ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آينده برای ما ظاهر می‌شود، قابل مقايسه نيست." (رساله به رومیان ۸: ۱۸).

بالای صفحه