رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ما ایماندارانِ به مسيح، دعوت شده‌ایم که رفتاری شایستۀ مسیح داشته باشیم.

 اما این چگونه ممکن است؟ پولس رسول سرّ آن را بیان می‌فرماید: "از همین رو، از روزی که این را شنیدیم، از دعا کردن برای شما باز نایستاده‌ایم، بلکه پیوسته از خدا می‌خواهیم که شما از شناخت ارادۀ او در هر حکمت و فهم روحانی پُر شوید، تا رفتار شما شایستۀ خداوند باشد." (کولسیان ۱:‏ ۹-‏‌۱۰). سرّ رفتار شایسته، همانا شناخت عميق ارادۀ خدا است.

بالای صفحه