رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا می‌دانستید که ممکن است خود را خدادوست تصور ‌کنیم در حالیکه با خدا دشمنی داشته باشيم!

 یعقوب رسول می‌فرماید: "آیا نمی‌دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست، خود را دشمن خدا می‌سازد." (رسالۀ یعقوب ۴: ‏۴). دلبستگی‌ها و اعتماد شما به چیست؟ اگر به امور دنیوی دل بسته‌اید و به آنچه فانی‌ست اعتماد و توکل داريد، قطعاً دشمنی با خدا را انتخاب کرده‌اید!

بالای صفحه