پخش زنده

گویا خطرناکترین زمان برای انتخاب دوست، آن هنگام است که در سردرگمی و استیصال قرار داریم، زمانی که  تنهایی بر روح و فکرمان فشار وارد می‌آورد و می‌خواهیم به هر قیمتی که شده، با کسی طرح دوستی بریزیم. اما مهم است به اندرز پولس رسول توجه کنیم که می‌فرماید: "فریب مخورید، معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می‌سازد." (اول قرنتیان ۱۵: ‏۳۳).

بالای صفحه