پخش زنده

همۀ ما با دشواری‌های دوران قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی دست و پنجه نرم کرده‌ايم. این‌ ايام برای بسیاری از ما واقعاً طاقت‌فرسا بوده است، گویی در سلول انفرادی قرار داشته‌ایم!

اما این دوران یک یادآوری بسیار خوب برای ما ايماندارانِ مسيحی بوده، چرا که کلام خدا به ما می‌فرماید: "آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید." (عبرانیان ۱۳: ‏۳).

بالای صفحه