پخش زنده

عیسی مسیح فرمود: "آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید؛ برای خود کیسه‌هایی فراهم کنید که پوسیده نشود، و گنجی پایان‌ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند. زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود." (لوقا ۱۲: ۳۳ و ‏۳۴).

چه تنگدست باشیم و چه مرفه، امور مختلفی می‌تواند گنج ما باشد. دل شما کجا است؟ به چه چیز وابسته‌اید؟

بالای صفحه