رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

موعظۀ مسیح بر بالای کوه که در انجیل متی، فصل‌های ۵ تا ۷ آمده، تأکید بر این دارد که ما ايماندارانِ به مسيح، "متفاوت باشیم". هم متفاوت با رهبران ریاکار مذهب یهود و هم متفاوت با بت‌پرستان و خدا‌نشناسان.

 عيسی مسیح، در خصوص دعای راستین و خداپسندانه چنین می‌فرماید: "پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند." (انجیل متی ۶: ۸). پس وقتی در نام مسيح، در حضور پدر آسمانی‌مان خدا دعا می‌کنيم، بدانیم که او همه چیز را در بارۀ ما می‌‌داند و از نياز‌های ما باخبر است.

بالای صفحه