رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا می‌دانستید که نخستین موعظۀ یحیای تعمید‌‌دهنده چه بود؟

 اين بود که: "توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است!" و آیا می‌دانستید نخستین موعظۀ مسیح چه بود؟ اين بود که: "توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است!" (متی ۳: ۲ و ۴:‏ ۱۷). متأسفانه امروزه، واعظان مسیحی کمتر دربارۀ "توبه" موعظه می‌کنند و بیشتر بر روی "ایمان" تأکید می‌گذارند. غافل از اینکه ما باید به‌راستی "توبه" کنیم!

بالای صفحه