پخش زنده

آیا می‌دانید چرا سخنان ما مهم هستند؟ مسیح فرمود: "زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می‌گوید." (انجیل متی ۱۲: ۳۴). در واقع، ما هیچ حرفی را تصادفی نمی‌گوییم.

حرف ما نشان می‌دهد که در دل ما چه می‌گذرد! برای همین مسیح فرمود: "به شما می‌گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داوری حساب خواهند داد." (انجیل متی ۱۲: ۳۶). وقتی از راه ايمان به مسيح خداوند و ايمان به واقعيت مرگ او بر صليب و قيام او از مردگان، آمرزش و نجات و حيات جاويد می‌يابيم، دل‌مان از گناه پاک می‌شود و روح‌القدس در وجود ما ساکن می‌گردد، آنگاه با هدايت روح خدا می‌توانيم سخنان خداپسندانه بگوييم.

بالای صفحه