پخش زنده

اگر قلب و زندگی خود را به مسیحِ از مردگان برخاسته و زنده سپرده‌اید، باید بدانید که خود را مانند کودکی نوزاد، در آغوش امن کسی قرار داده‌اید که پدری مهربان و نیز قادر مطلق است.

پس نیازی نیست در مورد آينده هراسی به خود راه دهید. گوش دهید به وعده‌ای که روح‌القدس از زبان پولس رسول به ما داده است: "یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید." (فیلیپیان ۱: ‏۶).

بالای صفحه