در روز پنطيکاست، روح‌القدس مطابق پيشگويی‌های انبياء، بر ايماندارانِ به مسيح نازل شد که آن مردان و زنان، قوت بيابند و شاهدان مسيح باشند تا نام خداوند و منجی از مردگان برخاستۀ ما، عيسی مسيح جلال بيابد.

 

از اینجا دانلود کنید