پخش زنده

 

گفت عيسی رستگاری در من است

  نور خورشيد بهاری در من است 

با فرارسيدن نوروز و بهار زيبا و مشاهدۀ دگرگونی در طبيعت، خوب است از خود بپرسيم که چگونه زمستان سرد و تيره، به بهاری گرم و روشن تبديل می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت که وقتی خورشيد با زمين در وضعيتی قرار می‌گيرد که نور آن مستقيم‌تر و بيشتر بر زمين می‌تابد، تابش نور خورشيد، زمستان را به بهار تبديل می‌کند.

در انجيل شريف می‌خوانيم که ظاهر کنندۀ خدا، عيسی مسيح، می‌فرمايد: "من نور جهان هستم." اگر نور الهی مسيح، بطور مستقيم در قلب سرد و تاريک انسان بدرخشد، زمستان روحانی زندگی، به بهاری زيبا و شگفت‌انگيز تبديل می‌شود. البته در مورد قلب و زندگی انسان، مشکل و مانعی که برای درخشيدن نور مسيح و پديدار شدن بهار روحانی وجود دارد، گناه است. اما خوشبختانه، خدا خودش از طريق عيسی مسيح و واقعيت مرگ او بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، اين مشکل و مانع را برطرف نموده است. بر اساس کلام خدا، هر کس به مسيح ايمان بياورد و قلب و زندگی‌ خود را بوسيلۀ ايمان، به او بسپارد، بهار زيبای روحانی و تغيير و تبديل را در وجود و زندگی‌اش تجربه می‌کند.

در انجيل شريف می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است.

 

فرارسيدن عيد نوروز و سال جديد ايرانی را به شما تبريک می‌گوييم
دوستداران شما در راديو مژده

 

در ماه نيسان و فصل بهار، نحميا از اردشير پادشاه درخواست نمود که به اورشليم باز گردد و خواست خدا را در آنجا به انجام برساند. خوب است در شروع اين سال نو، مصمم شويم که آنچه برای خدا مهم است انجام دهيم.

بالای صفحه