پخش زنده

در آستانۀ اين سال نو ايرانی، پيغام کلام خدا برای ما اين است که وقتی با رود خروشانی روبرو می‌شويم و با فيض خدا از آن عبور می‌کنيم، محبت‌های خدا را فراموش نکنيم بلکه به خاطر بسپاريم. زندگی گذشتۀ ما ايمانداران مسيحی، در زير خون مسيح پوشيده شده و حالا بايستی در زندگی نوينی گام برداريم.

cherry blossom 1742599 1920 

 

 

 

  

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه