پخش زنده

 

گفت عيسی رستگاری در من است

  نور خورشيد بهاری در من است 

با فرارسيدن نوروز و بهار زيبا و مشاهدۀ دگرگونی در طبيعت، خوب است از خود بپرسيم که چگونه زمستان سرد و تيره، به بهاری گرم و روشن تبديل می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت که وقتی خورشيد با زمين در وضعيتی قرار می‌گيرد که نور آن مستقيم‌تر و بيشتر بر زمين می‌تابد، تابش نور خورشيد، زمستان را به بهار تبديل می‌کند.

در انجيل شريف می‌خوانيم که ظاهر کنندۀ خدا، عيسی مسيح، می‌فرمايد: "من نور جهان هستم." اگر نور الهی مسيح، بطور مستقيم در قلب سرد و تاريک انسان بدرخشد، زمستان روحانی زندگی، به بهاری زيبا و شگفت‌انگيز تبديل می‌شود. البته در مورد قلب و زندگی انسان، مشکل و مانعی که برای درخشيدن نور مسيح و پديدار شدن بهار روحانی وجود دارد، گناه است. اما خوشبختانه، خدا خودش از طريق عيسی مسيح و واقعيت مرگ او بر صليب و قيام و رستاخيز او از مردگان، اين مشکل و مانع را برطرف نموده است. بر اساس کلام خدا، هر کس به مسيح ايمان بياورد و قلب و زندگی‌ خود را بوسيلۀ ايمان، به او بسپارد، بهار زيبای روحانی و تغيير و تبديل را در وجود و زندگی‌اش تجربه می‌کند.

در انجيل شريف می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است.

 

فرارسيدن عيد نوروز و سال جديد ايرانی را به شما تبريک می‌گوييم
دوستداران شما در راديو مژده

 

عيد باستانی نوروز که در فرهنگ ما ايرانيان اهميت خاصی دارد، می‌تواند فرصت خوبی برای ما مسيحيان ايرانی ايجاد کند که

چون از طريق ايمان به مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است، با خدای مقدس صلح نموده‌ايم، در اين سال نو، بگذاريم که آرامش الهیِ مسيح بر وجود ما مسلط باشد.

در اين سال نو، بگذاريم کلام مسيح به دولتمندی سرتاسر وجودمان را فراگيرد و زندگی ‌ما را بارور سازد. هرآنچه می‌کنيم، در نام مسيح و برای جلال او باشد و دائماً روحيۀ شکرگزار داشته باشيم.

در يوحنا فصل ۳، آيۀ ۳ عيسی فرمود که، تا شخص از نو تولد نيابد نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببيند. با پايان يافتن زمستان، فصل بهار فرا می‌رسد و طبيعت دگرگون و نو می‌شود. انسان نيز به حيات نو و دگرگونی نياز دارد که در اتحاد با مسيح امکان‌پذير است. برای ديدن پادشاهی خدا، انسان نياز دارد که تولد نو بيابد و بهار روحانی را تجربه کند.

در روميان فصل ۱۲، آيات ۱ و ۲ می‌بينيم که خدا از ايماندارانِ به مسيح می‌خواهد که با توجه به رحمت‌های الهی، همۀ وجود خود را وقف مسيح نمايند تا بتوانند زندگی سالم و پيروزمند مسيحی داشته باشند. پس نه با تلاش و تقلاهای انسانی خود، بلکه با تقديم نمودن تمام زندگی‌مان به مسيح، می‌توانيم خداپسندانه زندگی کنيم.

حالا که سالی جديد در پيشِ رو داريم، با تمام دل خود بر خداوند توکل و اعتماد کنيم و از او حکمت دريافت نماييم. اگر خداوند را محترم بداريم و او را در رأس زندگی‌مان قرار دهيم، او ما را کاميابی می‌بخشد.

در آستانۀ اين سال نو ايرانی، پيغام کلام خدا برای ما اين است که وقتی با رود خروشانی روبرو می‌شويم و با فيض خدا از آن عبور می‌کنيم، محبت‌های خدا را فراموش نکنيم بلکه به خاطر بسپاريم. زندگی گذشتۀ ما ايمانداران مسيحی، در زير خون مسيح پوشيده شده و حالا بايستی در زندگی نوينی گام برداريم.

با ديدن بهار زيبای طبيعت، متوجه می‌شويم که خدای ما تبديل و دگرگونی را دوست دارد. خدا مايل است درون و باطن ما انسانها را دگرگون و زيبا سازد. عيسی مسيح، با مرگش بر صليب و قيامش از مردگان، بهاری روحانی و معنوی را برای انسان مهيا نموده است.

با آمدن نوروز و بهار، خوب است با ديدگاه تازه‌ای به زندگی نگاه کنيم. به‌عنوان يک ايماندار مسيحی، لازم است که به گونه‌ای تازه اولويت‌های خود را تشخيص دهيم و در رابطه با خدا و ديگران و خودمان به اين اولويت‌ها توجه داشته باشيم.

نوروز و بهار، زمان مناسبی ايجاد می‌کند که به نوسازی و بازسازی فکر کنيم. همانطور که در طبيعت، نوسازی صورت می‌گيرد، دل و وجود انسان نيز می‌تواند نو و تازه شود. راستی چگونه اين نوسازی در زندگی انسان واقع می‌شود؟

سالی دیگر فرا رسید، با موقعیتی دیگر. اگر دچار غم و رنج هستیم، علتش گناهان ما است. اما خدا می‌خواهد روز ما و سال ما را از درون ما نو بسازد. چشمان او از ابتدا تا انتهای سال، برای نیکویی رسانیدن بر ما است.

با آمدن فصل بهار، می‌بينيم که خدا فرصتی دوباره به طبيعت بخشيده که تغيير و تبديل و حيات تازه در آن ديده شود. آيا برای انسان هم امکان پذير است که تولد و حياتی تازه بيابد و دل و وجودش دگرگون شود؟

بالای صفحه