پخش زنده

عیسی مسیح در یکشنبۀ نخل، همچون نجات‌دهندۀ جهان تاجگذاری کرد. اين یک تاجگذاری غم‌انگیز بنظر می‌رسد، چرا که مردم او را رد کردند. اما مسيح بار دیگر، به‌زودی باز خواهد گشت و این بار تاجگذاری پرشکوهی خواهد داشت، همچون داورِ جهان.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه