رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

یکشنبۀ نخل، پنج روز پیش از رویداد صلیب مسیح اتفاق افتاد. مسیح، از جلیل برای عید فِصَح به اورشلیم آمد و جماعتی انبوه او را همراهی می‌کردند و شاخه‌های نخل بر سر راه او قرار می‌دادند. این در واقع، مراسم تاجگذاری فروتنانۀ عیسی مسیح بود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه