پخش زنده

کشتی دل غرق دريایِ گناه است ای مسيح، گر نگيری دست من عُمرم تباه است ای مسيح

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه