پخش زنده

این روزها که ایام مبارکی چون جمعۀ صلیب و يکشنبۀ قیام را پشت ­سر گذاشتیم، فرصتی شد تا بار دیگر به کار عظیم خداوندگارمان عیسای مسیح بر صلیب تعمق کنم.

همین‌طور که کلام را می‌خواندم، به فرمایش پولس رسول برخوردم که می‌فرماید: "با مسیح بر صلیب شده‌ام، و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند؛ . . ." (رساله به غلاطیان ۲:‏ ۲۰). با خود فکر کردم چطور پولس رسول توانسته چنین سخنی بگوید. در حالی­ که امروزه بسیاری از ما مسیحیان، عیسی را نیز مانند سایر چیزها تنها به زندگی زمینی خود اضافه کرده‌ایم! با دنیا زندگی می‌کنیم و همشکل آن شده‌ایم؛ با همان ضعف‌های کهنه و قدیمی، همان خواسته‌های نفسانی، همان چیزهایی که دنیا در پی آنهاست. صلیب، بیشتر سمبلی از دنیای مسیحیت ماست که اغلب آن را یا به گردن آویخته‌ایم یا چون کالایی تزیینی به دکور خانه افزوده‌ایم، در حالی ­که خداوند در کلامش به صراحت می‌فرماید: "هر که صلیب خود را برنگیرد و از پی من نیاید، شایستۀ من نباشد." (انجیل متی ۱۰: ‏٣۸).

پس بیاییم زندگی خود را تفتیش کرده، به‌پاس عمل عظیم خداوند و منجی‌مان عيسی مسيح بر صلیب و با قدرت قیام او، هم‌صدا با پولس بگوییم: "و این زندگی که اکنون در جسم می‌کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد." (رساله به غلاطیان ۲:‏ ۲۰).

بالای صفحه