پخش زنده

به‌خاطر اينکه مسيح را خدمت می‌کنم، بارها این سؤال از من پرسيده می‌شود که: "آیا مجاز هستم فلان کار را انجام دهم یا نه؟"

درست است که بعضی کارها ممکن است ظاهراً بی‌ضرر باشند، اما آیا یک ایماندار واقعی مسيحی مجاز است که هر کاری را بکند؟ پولس رسول می‌فرماید: "همه چیز جایز است، امّا همه چیز مفید نیست. همه چیز رواست، اما همه چيز سازنده نيست" (اول قرنتيان ۱۰: ۲۳). پس قبل از انجام هر کاری لازم است با کمک روح‌القدس تشخيص بدهيم که آيا انجام دادن آن، باعث بنای روحانی من می‌شود؟ آیا این کار، متعلق به قلمروِ نور است یا قلمروِ تاریکی؟ آیا انجام این کار، باعث جلال نام خدا می‌شود يا نه؟ باز پولس رسول می‌فرماید: "بسنجید که مایۀ خشنودی خداوند چیست. در کارهای بی‌ثمر تاریکی سهیم نشوید، بلکه آنها را افشا کنید. زیرا حتی بر زبان آوردن آنچه چنین کسان در خفا می‌کنند، شرم‌آور است." (افسسیان ۵: ‏۱۰-‏۱۲). سؤالی که پيوسته باید از خود بکنیم اینست که، آيا این کار یا آن کار، "کارهای بی‌ثمر تاریکی" نیستند؟ آیا با انجام آنها، خدا جلال می‌یابد؟ 

بالای صفحه