پخش زنده

مدتی است که دیگر علاقه‌ای به خواندن اخبار سیاسی ندارم. چند ماه پیش، یکی از دوستانم لینکی فرستاد که با دیدن آن، از واقعیتی بسیار تلخ و دردناک آگاهی یافتم، این واقعیت که آنچه در دنیا رخ می‌دهد، به دست عده‌ای اندک در جهت منافع اقتصادی چند گروه تعیین و دیکته می‌شود، گروههایی که پشت پرده هستند و کمتر کسی از وجود آنها آگاهی دارد.

کشت و کشتارها در مناطق مختلف جهان را این قدرت‌های اقتصادی و به منظور تأمین منافع سرسام‌آور خود تعیین می‌کنند. وقتی این واقعیت را از زبان یکی از دست‌اندرکاران همان غولهای اقتصادی شنیدم، بسیار ناراحت و غمگين شدم. برای این غولها جان و مال میلیون‌ها انسان بی‌تقصیر هیچ اهمیتی ندارد! هیچ! براستی که در چه دنیای تاریکی زندگی می‌کنیم!

بی‌اختیار به یاد فرمایش یوحنای رسول افتادم که می‌فرماید: "تمامی دنیا در آن شریر لمیده است." (رسالۀ اول یوحنا ۵: ۱۹). یوحنا چه اصطلاح عجیبی به‌کار برده: "لمیدن"! و براستی که چنین است! انسان‌ها آگاهانه و آزادانه خود را به تاریکی سپرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند آسوده‌خیال، در تاریکی "لم بدهند". کسی آنان را مجبور نمی‌سازد، خودشان این را خواسته‌اند. بدیهی است که خدا بزودی انتقام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایشان را از ایشان خواهد گرفت. در حال حاضر، دنیا به ارادۀ انسان‌ها، تاریکی را انتخاب کرده است. ولی در این دنیای تاریک، ايماندارانِ واقعی مسيحی باید "نور" و "نمک" باشند، تا آن روز که مسيح بازگشت نمايد و سرانجام، داوری نهایی خدا فرابرسد.

بالای صفحه