پخش زنده

مدتی پیش، چند آیه شدیداً نظرم را جلب کرد و مرا به فکر واداشت. پولس رسول به ایماندارانِ به مسيح می‌فرماید که برایشان دعا می‌کند تا چشمان دلشان روشن شود و به این واقعیت پی ببرند که خدا برای برخيزانيدن عيسی از مردگان، چه قدرت عظیمی به‌کار بُرد.

می‌فرماید: "از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید." (افسسیان ۱: ‏۱۹- ‏۲۰). سؤالی که برایم مطرح شد، این بود که مگر خدا قادر مطلق نیست؟ آیا کاری برای او دشوار است؟ اگر دشوار نیست، چرا لازم بود برای زنده کردن عیسی، از عملِ نیروی مقتدر خود استفاده کند؟ مگر نمی‌توانست با گفتن فقط یک کلمه، او را زنده کند؟

یکی از نتایجی که به آن رسیدم، این بود که عیسی بر روی صلیب، تمام گناهان بشریت را از روز اول تا آخرین روز دنیا، بر بدن خود حمل کرد. پس وقتی خدا می‌خواست او را زنده کند، در واقع، لازم بود اقتدار شیطان و ریاست‌های عالم شرارت در جایهای آسمانی را که عامل گناه هستند، در هم بکوبد، اما نه فقط در میان انسان‌ها، بلکه "همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین" (کولسیان ۱: ‏۲۰)، یعنی در تمام عالم هستی. با رستاخيز مسیح، فرایند احیای کل عالم مادی آغاز گرديد، و در آينده به‌هنگام بازگشت مسيح به جهان، اين فرايند به اوج خود خواهد رسيد. این است دلیل ضروری بودن استفاده از آن "قدرت بی‌نهایت عظیم".

بالای صفحه