پخش زنده

يادم هست بچه که بودم، مادرم ما را بارها به دیدن فیلم قدیمی "سامسون و دلیله" می‌برد. در آخر فیلم، این قهرمان زورمند کتاب‌مقدس که اسیر شده بود، در میان دو ستون اصلی عمارت معبد بت‌پرستان قرار می‌گیرد و با نیرویی خدا‌داده، آن دو ستون را خراب می‌کند و در نتیجه، تمام بنا فرو می‌ریزد. آن زمان، از خودم می‌پرسیدم که چطور با فرو ‌ریختن فقط دو ستون، می‌توان تمام عمارت را ویران کرد! بعدها پی‌ بردم که در قدیم، ساختمانها بر یکی دو ستون اصلی استوار بود.

جالب است که عمارت الهی مسیحیت، بر دو ستون اصلی، اما فرو نريختنی، متکی است: مرگ مسيح بر صلیب و قیام و رستاخيز او از مردگان. مسیح، تنها کسی است که نه فقط مرگ خود را پیشگویی کرد، بلکه همچنین فرمود که بعد از مرگ، در روز سوم زنده خواهد شد، و واقعاً نیز چنین شد. این امر ثابت کرد که او هرچه گفته بود، قطعاً درست بوده است و می‌توان به وعده‌های او اعتماد کرد.

امسال وقتی عید قیام مسیح را جشن می‌گيريم، بخاطر داشته باشيم که قيام مسيح، يکی از ستون‌های اصلی مسیحیت است. گرچه در ایران، این عید به عید پاک یا عید تخم‌مرغ‌بازی معروف شده، اما در واقع، به‌مناسبت قیام روحانی و جسمانی مسیح از مردگان برگزار می‌شود که مسیحیانِ معتقد، آن را "بزرگترین عید سال" می‌دانند، عید برخاستن مسیح از مردگان!

باشد که امسال، یادآوری قیام و رستاخيز مسیح، به ما امیدی جدید ببخشد و ما را از وعده‌های عظیم و گرانبهای او مطمئن سازد.

بالای صفحه