پخش زنده

چگونه نجات می‌یابیم- نام کتابی است که عمدتاً بر پایۀ آیات کتاب‌مقدس تهیه شده است. Chegooneh Nejat Miyabeemدر این کتاب بسیاری از موضوعات مربوط به ایمان مسیحی، با ذکر آیات گوناگون مطرح شده است، از نجات بشر گرفته تا زندگی خداپسندانۀ مسیحی و بازگشت عیسی مسیح. 

 

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon به‌سوی ملکوت جاودانی خداوند
PDF Icon انتقال از قلمرو تاریکی به قلمرو نور
PDF Icon برگشت از خودخواهی و خودپرستی به خداخواهی و خداپرستی
PDF Icon راه یافتن به خانوادۀ خدا
PDF Icon توجه به فهمیدن و به‌کار بستن کلام خدا
PDF Icon کوشش در داشتن زندگی مسیحی‌وار
PDF Icon زمان‌های آخر
PDF Icon ایمان نجات‌بخش
PDF Icon نشانه‌هایی از زندگی در قلمرو نور
PDF Icon تشکر از خداوند

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب

بالای صفحه
Template by JoomlaShine