پخش زنده

در پاسخ به اين سؤال جالب می‌توان گفت، فرض کنید که مبلغ زیادی به شخصی بدهکار هستید، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

یک راه این است که بدهی‌تان را تماماً پرداخت کنید. اما اگر پولی نداشته باشید و نتوانید به طریقی آن را فراهم کنید، چکار می‌کنید؟ تنها کاری که می‌توانید انجام ‌دهید این است که پیش طلبکارتان بروید و از او بخواهید که بدهی شما را ببخشد و ناديده بگيرد؛ ولی در میان انسانها چنین روحيه و بخششی بسیار نادر و کمیاب است!

اما این‌گونه بخشش، دقیقاً همان چیزی است که خدا برای شما تدارک ديده است، یعنی آزادی و بخشش کامل گناهان یا بدهی‌های ما بطور رایگان! خوب است بدانید که شما نه می‌توانید رضایت خدا را با پول بخرید و نه با انجام اعمال خوب، اعمال بدتان را جبران کنید. چرا؟ چون خدا مقدس است و حتی یک گناه را نمی‌تواند تحمل کند. کتاب مقدس دربارۀ خدا می‌فرماید: ". . . چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد، و تو عادلتر از آن هستی که بی‌انصافی را تحمل ‌کنی . . ." (حبقوق نبی ١: ١٣). پس تنها امید این است که خدا شما را ببخشد و گناهان‌تان را ناديده بگيرد. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ بلی ممکن است، چرا که عیسی‌مسیح، پسر عادل خدا (از لحاظ روحانی)، مجازاتی را که من و شما به دلیل گناهانمان مستحقش بودیم خودش شخصاً بر صلیب متحمل شد.

کلام خدا در انجیل شريف می‌فرماید: "مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا بخاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما بوسیلۀ اتحاد با او مانند خودِ خدا کاملاً نیک شویم" (دوم قرنتيان ٥: ٢١). خوب است که به بخشش خدا پشت نکنید چون تنها امید شما مسیح است. می‌توانيد با ایمان، قلبتان را به روی مسیح باز کنید. کلام خدا در جای دیگر می‌فرمايد: ". . . مزدی که گناه می‌دهد موت است (موت یعنی جدايی و دوری از خدا)، اما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح ‌عیسی متحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد (روميان ٦: ٢٣)."

حالا چطور می‌توان مسیح را پذيرفت؟ ابتدا قبول کنید که گناهکار و مقروض هستيد و به بخشش الهی احتیاج دارید. سپس، از روش زندگی گذشته‌تان دست بکشيد و به مسیح که برای آمرزش گناهان شما مُرد و پس از مرگ قیام نمود و زنده است ایمان بیاورید. آنگاه، با کمک خدا هر روزه از مسیح پیروی کنید.

خدا در کنار شماست و از شما خشمگین نیست، بلکه شما را دوست دارد. شما احتیاج ندارید به گذشته‌تان تمرکز نموده و با سعی و کوشش انسانی خود، رضایت خدا را کسب کنید. مطمئن باشيد که مسیح بعوض شما و بخاطر شما، با قربانی خود بر صلیب، رضایت خدا را بطور کامل کسب نموده است.

بالای صفحه