پخش زنده

خدا از ما ايماندارانِ به مسيح، دعوتی عظیم به‌عمل آورده تا در ملکوتِ اعلای او شرکت کنیم. به همین جهت، پولس رسول می‌فرماید: "از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید،".

 اما این رفتار چگونه بايستی باشد! او در ادامه می‌فرماید: "در کمال فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید." (افسسیان ۴:‏ ۱ و ۲). آیا به شایستگی دعوتِ عظیم خود رفتار می‌کنیم؟

بالای صفحه