پخش زنده

ما گرچه از نظر جسمی زنده‌ایم، ولی به‌لحاظ روحانی می‌توانیم مُرده باشیم. اما ایماندارانِ به مسیح، از راه ايمان به مسيحِ از مردگان برخاسته و زنده، با او مُردند تا با او وارد زندگی نوینی شوند که به حیات ابدی منتهی می‌شود.

پولس رسول می‌فرماید: "پس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده‌ایم، به‌یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود." (رومیان ۶: ۵). آیا شما توسط ايمان و اعتماد قلبی، با مسیح مرُده‌اید؟ آیا با او دوباره زنده شده‌اید؟

بالای صفحه