پخش زنده

ممکن است بعضی بر این باور باشند که "جوک گفتن" ایرادی ندارد. البته بستگی به اين دارد که چه نوع جوکی باشد!

پولس رسول می‌فرماید: "گفتار زشت و بیهوده‌گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد." (افسسیان ۵: ۴). پس به‌عنوان ايماندارانِ به مسيح و فرزندان خدای پاک و مقدس، از جوک‌های زشت و مبتذل و ناپسند پرهيز کنيم.

بالای صفحه