رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

زمانی که جبرائیلِ فرشته بر مریم باکره ظاهر شد و به او مژده داد که از روح‌القدس آبستن شده، پسری به دنیا خواهد آورد، این حقیقت را در خصوص این پسر بیان کرد: ". . . پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود." (لوقا ۱: ۳۳).

عیسی مسیح به این جهان آمد تا فرمانروایی خدا را افتتاح کند و بر قلب‌هايی که به او ايمان می آورند فرمانروایی نمايد. اما فرمانروایی‌ مسيح در آينده به اوج خود خواهد رسید و بی‌زوال و هميشگی خواهد بود. در مورد شهر آسمانی و بهشت واقعی خدا در مکاشفه ۲۲: ۳ می‌خوانيم، "و ديگر هيچ لعنتی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و تخت بره (عيسی مسيح، برۀ بی‌عيب و بی‌نقص خدا) در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را خواهند پرستيد."

بالای صفحه