پخش زنده

برای مسیحیان واقعی، زادروز مسیح، فرصتی ديگر برای خوش‌ گذرانی نیست، بلکه پیامی بس مهم دارد. اشعیای نبی پیشگویی کرده، می‌گوید: "برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او . . . سَرور صلح خوانده خواهد شد." (اشعیا ۹: ‏۶).

این صلح و صفا و آرامش در این زندگی، در دل ايماندارانِ به مسيح حاکم می‌شود، اما در آخرت، بر تمام عالم هستی حکم‌فرما خواهد شد.

 

بالای صفحه