رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

وقتی فرشتۀ خداوند به مریم مژده داد که به‌واسطۀ قدرت روح‌القدس آبستن شده، نجات‌دهندۀ بشریت را خواهد زایید، مریم به فرشته گفت: "کنیزِ خداوندم. آنچه دربارۀ من گفتی، بشود." (انجيل مقدس، لوقا ۱: ۳۸).

مریم با اینکه می‌دانست این امر چقدر برایش گران تمام خواهد شد، اما با اطاعت، تسلیم خواست و ارادۀ خدا شد. آیا من و شما نیز در این ایام فرخندۀ کريسمس، عزم خود را جزم می‌کنیم تا از ارادۀ خدا اطاعت کنیم، حتی اگر لازم باشد بهای سنگینی بپردازیم؟

بالای صفحه