پخش زنده

امسال نيز به‌مناسبت "عید پنتیکاست"، سالروز تولد کلیسا را جشن می‌گیریم. در چنین روزی بود که روح‌القدس بر جمع ایماندارانِ به مسیح، نازل شد و کليسای عيسای مسيح متولد گشت و پا به عرصۀ وجود گذاشت. کلیسا در چنین مفهومی چنان اهمیت دارد که پولس آن را "ستون و بنیان حقیقت" می‌نامد (اول تیموتائوس ۳: ‏۱۵). آیا در کلیسا، در جمع ایمانداران، به شایستگیِ این مفهوم شگرف و عظیم رفتار می‌کنیم؟

بالای صفحه