پخش زنده

عیسی مسیح، پس از جان سپردن بر صلیب، در روز سوم، روحاً و جسماً زنده شد، اما با بدنی جدید، بدنی آسمانی و غيرفانی. قیام یا زنده شدنِ عيسی مسيح، با زنده شدن مرده‌هایی که خودِ عیسی زنده کرد، زمین تا آسمان فرق دارد.

پولس رسول می‌فرماید: "مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان (یعنی ایماندارانی که مرده‌اند) شده است." (اول قرنتیان ۱۵: ۲۰). بله، مسیح با قیام خود از مردگان، نوبر روز قیامت شد؛ او روز قیامت را افتتاح کرد!

بالای صفحه